Refere Zanmi kap aktive plan starblock epi wap resevwa komisyon nan yon entèval de 2 a 3 mwa jiskaskel rive a 15% total de kantite kob plan ke zanmi an te chwazi. 

Se selman si te achte answit aprè yon peryòd de 2 a 3 mwa pral gen vann pou resevwa komisyon i.e si fin vann epi poko achte jiska yon peryòd de 2 a 3 mwa donk pap jwenn oken komisyon. POU RESEVWA KOMISYON

Nan bazdone a wap wè enfo sou kob komisyon ap jwenn pou nenpòt plan ke zanmi ou te entegre a chwazi