BYENVENI NAN DOCFINANSYE
LAJAN W PRAL TRAVAY POU OU 

Kòm reyalizasyon travay pou akimilasyon pwofi pou tou gen yon entegran oubyen plizyè ki Leve menSol US$500 la donk "enfo envestisman yo" poko ap vizib nan BazDone BlockTrade jiskaske menSOL prè pou leve

Username -> Non Itilizatè 

Investment -> Envestisman

Register -> Rejis

Profit -> Pwofi

OnHold -> annatant

UnHold -> Disponib

Withdraw -> Retrè

Min -> Minimòm

Reinvest -> Re-envesti

Deal -> Afè/BizNis

Buy -> Achte

Sell -> Vann

Last -> Dènye 

Database -> BazDone