BYENVENI NAN DOCFINANSYE
Nou pozisyone tankou Matrix Compensation epi envestisman nou yo konbine jis kòm yon blòk (block) epi envesti nan youn nan filyal nou yo ki pral jenere pwofi pou rekonpansen. 

ENVESTI   

 LAJAN W PRAL TRAVAY POU OU