💸CASHCUP🏆
CashCup se yon projè ki baze sou konpetisyon kap fè chak moun ki entegre ladan fè Kòb rapid men chak moun bezwen gen yon ti kòb pou patisipe. Konpetisyon ka genyen 16 oubyen 32 patisipan, pou 16 entegran ap gen 4 gwoup (A B C D), pou 32 entegran lap 8 gwoup (A B C D E F G H). 

KONDISYON ENTEGRASYON 

Chans pou gagne depann de kantite Kòb bet/paryaj ki depoze e panse kap siperyè ak lòt patisipan an oubyen si se nan World Cup WowApp sa depann de chwa ou fè pou peyi wap parye e dwe chwazi peyi nan menm lig ki pral jwe ak kantite Kòb bet/paryaj ki depoze e panse kap siperyè ak lòt patisipan anka dwe genyen yon gagnan. 

Objektif se rive nan Final pou Chanpyon nan CashPam/CashCup pou jwenn 25% de Kòb ki antre nan konpetisyon an + Lajanw Bet/parye ki ak Viktwa rezève an. Finalis la ap jwenn 15% de Kòb ki antre nan konpetisyon an. 

Konpetisyon ak 16 patisipan, entegran ki elimine nan :

• 1/4Final, rekonpans 2.5% de Kòb ki antre

• 1/2Final, rekonpans 5% de Kòb ki antre. 

Konpetisyon ak 32 patisipan, entegran ki elimine nan :

• 1/8Final, rekonpans 1% de Kòb ki antre

• 1/4Final, rekonpans 2% de Kòb ki antre

• 1/2Final, rekonpans 4% de Kòb ki antre. 

Chak mwa 10% de Kòb ki antre nan konpetisyon an ap distribiye avèk 16 oswa 32 patisipan ki rete aktiv yo pou chak vèsyon Konpetisyon. 

Aprè fin CHANPYON oswa ELIMINE si w vle, re-enskri nan pwochen konpetisyon. 

ENFO KONPETISYON 

FAZ GWOUP 

• match gagne = 3 pwen

• match nul = 1 pwen 

• match pèdi = 0 pwen Pwolo Faz Gwoup 

• Pwolo3: si 3 patisipan gen menm pwen nan yon gwoup alò ap gen <yon ozanchè> pou ke youn nan 3 yo vin genyen plis pwen yn fason pou gen 2 kalifyan nan gwoup la.

• Pwolo4: si 4 patisipan gen menm pwen nan yon gwoup alò ap gen <yn ozanchè> pou ke 2 nan 4 yo vin genyen plis pwen yn fason pou gen 2 kalifyan nan gwoup la. 

FINALS

• GAGNE oswa ELIMINE

➡ ️Nan Dènye Match:

• 🏆Chanpyon🥇

• Finalis🥈

 

Pwolo Final 

• Pwolo2: si twouve nan match null alò ap gen <yn ozanchè> pou ke youn vin gagnan. 


Entegran CashCup yo ap plase otomatikman nan yon 2×1 Matrix (e ajou nan 2×2 i.e. fin touche nan nivo1 epi antre nan nivo2 pou jwenn plis kòb), chak lè yon konpetisyon fini 5% de kòb k'antre an pral nan matris la pou konplete nivo1 an. WORLD CUP🏆