SUPPORTMATRIX

Nou pozisyone tankou Matrix Compensation e envestisman yo konbine jis kòm yon blòk (block) epi envesti nan youn nan filyal nou yo ki pral jenere pwofi pou rekonpanse'n. 

SPM 


BLOCKTRADE

Achte Kripto nan pri ki ba epi Vann li nan pri wo. Pwofi a pral konvèti epi rete an Stablecoin. 

MENSOL

POU ENTERESE PATISIPE 

Li Dwe gen 50BT (BLock BT) nan BLockTrade, si manm la poko ka genyen 50 BT ebyen li ka detanzantan ap ogmante sou kantite BLOCK BT li gen jiskaskel rive nan 50 BT (BLock) pou ka patisipe nan menSOL (SÒL) la. 

CASHPAM

Se yon projè ki baze sou P2p konpetisyon ak ParyajP2p. Wap kapab Bet/Parye kont lòt patisipan epi patisipe nan konpetisyon P2pCup.